Chữ A Màu Đỏ

Trong cuốn tiểu thuyết Chữ A màu đỏ được Nathaniel Hawthorne cho ra đời năm 1850, thiếu phụ Hester Prynne và bé Pearl – đứa “con hoang” của chị là những nạn nhân dưới sức mạnh và sự nghiêm khắc trong xã hội của những tín đồ Thanh Giáo ngoan đạo của thành phố Boston vào thế kỷ mười bảy. Hester Prynne phạm phải tội ngoại tình – một tội rất nghiêm trọng và bị kết án hết sức nghiêm khắc vào thời bấy giờ. Chị bị buộc phải mang chữ A màu đỏ, viết tắt cả Adultery nghĩa là ngoại tình, trước ngực cho đến cuối đời. Trong khi đó, một con người khác, một mục sư được kính trọng như một vị thiên thần cũng mang trọng tội. Tuy nhiên, tội lỗi đó không được phơi bày mà được giấu đi và hàng ngày hành hạ, phá huỷ con người mang nó một cách khắc khổ nhất.

Continue Reading →