Rừng Na-Uy

Rừng Na-Uy kể câu chuyện của những người bạn: Watanabe, Naoko, Kizuki và Midori trong bối cảnh nước Nhật những năm sáu mươi, bảy mươi. Câu chuyện về cuộc sống tình cảm và tình dục của lớp thanh niên Nhật Bản thời đại đó, thời của tình bạn khốn khó và tình dục buông thả, của đam mê và mất mát.

Continue Reading →